streda 16. júla 2008

Periodicky premyvný typ vodného režimu pôd.

Tiež: periodicky perkolačný typ.

Pomer S/E = 1, občas mierne nad 1. Vodný režim rozšírený v oblastiach, kde atmosférické zrážky prevlhčujú pôdno-horninovú vrstvu len vo vlhších rokoch, spravidla na jar. Celkové množstvo vody je v tomto type priemerne vyššie ako spotreba. K prevlčeniu profilu a čiastočnému úniku gravitačnej vody dochádza v zrážkovo normálnych a v nadpriemerných rokoch, najmä koncom zimy a začiatkom jari. Tento vodný režim majú hnedozeme a niektoré luvizeme.