štvrtok 24. júla 2008

Organozem modálna (OMm)

Organozem s rašelinovým fibrickým (vrchoviskovým) Otf-horizontom (nad 50 cm), alebo s humolitovým Oh-horizontom (nad 100 cm).

Otf-Gro-Gr
Oh-Gro-Gr


Organozem modálna (1), Žiar