utorok 22. júla 2008

Ochrický slaniskový Aos horizont

Ochrický horizont s obsahom vodorozpustných solí 0.3-1 %, ak pH v H2Oje pod 8.4, resp. jeho elektrická vodivosť je 4-15 mS.cm-1.