pondelok 21. júla 2008

Uvidický interval

Lat. uvidus "vlhký"

Vlhkostný interval charakterizuje vlhkostný stav pôdy v rozpätí plná vodná kapacita – poľná kapacita
- voda vypĺňa všetky kapilárne + časť nekapilárnych pórov
- sací tlak pôdnej vody: pF 1.3 – 2.5
- vysoké až nadbytočné zásoby pre kultúrne plodiny