streda 16. júla 2008

Glej modálny (1), Podunajská rovina, Žitný ostrov

Glej modálny (varieta: karbonátový), charakteristický pedotop s typickou močiarnou vegetáciou na dne bývalého ramena Dunaja. Hladina podzemnej vody v letnom období klesá do hĺbky 30 - 40 cm. Pri vysokých vodných stavoch sa voda prelieva na povrch pôdy. Medzihrádzové územie Dunaja, Čičov, Starý les, leto 2006.