štvrtok 17. júla 2008

Skelet

Pôdne minerálne častice väčšie ako 2 mm. Súčasť zrnitostného zloženia pôd vyvinutých na zvetralinách pevných hornín a na štrkových alúviách.

Hlavné zrnitostné frakcie:

š t r k: častice veľkosti 2-50 mm
k a m e n e: častice veľkosti 50-250 mm
b a l v a n y: kamene veľkosti nad 250 mm.

Obsah skeletu
Zloženie skeletu
Veľkosť skeletu
Tvar skeletu
Opracovanie skeletu
Stupeň zvetrania skeletu