streda 16. júla 2008

Polyedrická štruktúra

Mnohostenné agregáty rozmerov 5-15 mm. Vznik štruktúry pri vyššom obsahu koloidov hlavne pod lesnými porastami.