streda 16. júla 2008

Doskovitá a lístková štruktúra

Štruktúra pôdy, charakteristická horizontálnou odlučnosťou agregátov popolavosivej farby; nízka stabilita agregátov, ľahko sa rozpadajú na múčnatú hmotu. Doskovitá 3-5 mm, lístková 1-3 mm. Eluviálne horizonty luvizemí a podzolov.