streda 16. júla 2008

Močaristý typ vodného režimu pôd.

Tiež: stagnantný typ.

Vyznačuje sa dlhodobým alebo aspoň sezónnym zasahovaním hladiny podzemnej vody alebo jej kapilárnej obruby až k povrchu pôdy. Výskyt lokálny vo všetkých oblastiach mokradí vo všetkých klimatických oblastiach. Tento typ vodného režimu majú z našich pôd gleje či organozem slatinná (OMe).