piatok 18. júla 2008

Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd.

Čurlík, J., Šurina, B., 1998. Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 134 s.