štvrtok 17. júla 2008

Náznak diagnostického pôdneho horizontu

Vyjadruje zmenu, výraznosť alebo neúplný súbor znakov (parametrov) určitého diagnostického horizontu. Je to teda taký horizont, ktorý spĺňa len časť kritérií pre diagnostický horizont. Vyjadruje sa signatúrou v zátvorke, napr. Am(S)c, A(Bt)/C. Klasifikačne sa často prejavuje ako podtyp, napr. fluvizem s náznakmi slaniskového S-horizontu s obsahom vodorozpustných solí 0,3-1 % je fluvizem slanisková (FMs).