utorok 22. júla 2008

Litozem modálna (1), Prosiecka dolina

Pôdny komplex litozeme modálnej až organogénnej, karbonátová varieta s rendzinou litozemnou. Chočské vrchy, Prosiecka dolina.