utorok 22. júla 2008

Klasifikácia zrnitostných frakcií podľa Kopeckého

Upravená verzia:

Názov frakcie / priemer častíc (mm):

koloidný íl: pod 0.0001 mm
fyzikálny íl: pod 0.001 mm
jemný prach: 0.001-0.01 mm
ílovité častice (I. frakcia): pod 0.01 mm
prach - (II. frakcia): 0.01-0.05 mm
práškový piesok (III. frakcia): 0.05-0.1 mm
piesok (IV. frakcia) - 0.1-2.0 mm
skelet: nad 2 mm
krúpovitý piesok: 2-5 mm
drobný štrk: 5-10 mm
hrubý štrk: 10-50 mm
kamene - nad 50 mm