pondelok 21. júla 2008

Aquatický stav vlhkosti pôdy

Lat. aqua "voda"

V tomto vlhkostnom intervale sa pôda nachádza, ak je nasýtená na plnú vodnú kapacitu. Všetky póry sú vyplnené vodou (obsah vody = pórovitosť). Nedostatok vzduchu v pôde vyvoláva redukčné procesy. Bahnisté a močiarne pôdy mokradí.