streda 30. januára 2008

Skupina pôd antropických

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd s výrazným antropickým (kultivačným či degradačným) pôdotvorným procesom. Sú to pôdy s dominantným kultivačným Ak-horizontom, alebo antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostických horizontov, alebo len s ich náznakmi:

KULTIZEM
ANTROZEM