piatok 18. júla 2008

Zdroje pôdnej vody

Dážď
Sneh

Hmly
Rosa
Kondenzácia vodných pár v pôdnom vzduchu
Kapilárny zdvih (výstup)
Bočný prítok
Záplavy