štvrtok 17. júla 2008

Substrátový mramorovaný Cg horizont

Substrátový horizont poznamenaný oglejením so zastúpením hrdzavej a sivej farby v matrici v rozsahu 10 - 80 %. Je súčasťou pesudoglejov.