piatok 18. júla 2008

Aktívna (aktuálna) reakcia pôdy

Suspenzia (vodný výluh) zeminy vo vode

- je podmienená prítomnosťou tzv. voľných zlúčenín v pôde (voľné kyseliny, rozpustné soli atď. )
- výmenné ióny neprechádzajú zo sorpčného komplexu do roztoku

Konvenčné miešanie vzorky pôdy s destilovanou vodou:
1 : 2,5
1 : 5 zrašelinené zeminy
1 : 10 rašeliny

Hodnotenie výsledkov stanovenia aktívnej (aktuálnej) reakcie pôdy