utorok 28. júla 2009

Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh

Varieta iluviálneho podzolového horizontu s Fe+Al, v hornej časti s akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych tmavých orgaických látok so seskvioxidmi.