štvrtok 31. januára 2008

Substrátový horizont C

Pôdotvorením slabo postihnutý, alebo nepostihnutý minerálny materiál, biologickou činnosťou menej ovplyvnený, s menšou mierou zvetrávania a premien, ako pri hmote nadložných horizontov. Je to horninový materiál, z ktorého vznikla minerálna časť pôdy. Ako symboly používame označenia C1, C2...

Variety horizontu:
Substrátový silikátový C

Substrátový karbonátový Cc
Substrátový mramorovaný Cg