štvrtok 7. februára 2008

Molický čiernicový horizont Amč

Molický horizont, tmavý, spravidla hrubší ako 30 cm, ktorý má aspoň v časti horizontu oxidačné znaky glejovatenia - nadbytočného zvlaženia podzemnou vodou (Fe, alebo Mn škvrny, zhluky, prípadne menej často noduly). Horizont je v priemere tmavší a hrubší ako u černozemí, lebo akumulácia humusu je v dôsledku intenzívnejšej tvorby pôvodnej hydrofilnej trávnej vegetácie výraznejšia.