streda 30. januára 2008

Regozem (RM)

Regozem - podtypy:

Regozem modálna (RMm)
Regozem kultizemná (RMa)
Regozem podzolová (RMp)
Regozem pseudoglejová (RMg)
Regozem glejová (RMG)