streda 30. januára 2008

Luvizem (LM)


Rozšírenie luvizemí (Albic Luvisols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Luvizem, Slovensko

Luvizem - podtypy:

Luvizem modálna
Luvizem kultizemná
Luvizem podzolová
Luvizem pseudoglejová
Luvizem rubifikovaná