streda 13. februára 2008

Štruktúra pôdy podľa tvaru agregátov

I. trieda - všetky tri osi agregátu sú rovnako dlhé, tvar je zaoblený:

Zrnitá štruktúra
Drobnohrudkovitá štruktúra
Hrudovitá - hrudkovitá štruktúra

II. trieda - všetky tri osi agrgeátu sú zhruba rovnako dlhé, no plochy a hrany sú zreteľné:

Kockovitá (orechovitá) štruktúra
Polyedrická štruktúra

III. trieda - zvislá os agregátu je pretiahnutá:

Prizmatická = hranolovitá štruktúra
Stĺpikovitá štruktúra

IV. trieda - vodorovné osi agregeátu sú pretiahnuté:

Doskovitá a lístková štruktúra

Prameň: Fulajtár, 2006