streda 30. januára 2008

Pseudoglej (PG)

Rozšírenie pseudoglejov (Planosols and Stagnosols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Rozšírenie planosolov v Európe

Typické sekvencie horizontov:

Ao-Bg-Cg
Ao-En-Bg-Cg


Pseudoglej - podtypy:
Pseudoglej modálny (PGm)
Pseudoglej kultizemný (PGa)
Pseudoglej luvizemný (PGl)
Pseudoglej stagnoglejový (PGx)
Pseduoglej glejový (PGG)
Pseudoglej organozemný (PGt)
Pseduoglej rubifikovaný (PGr)

Ukážky pôdnych profilov luvizemí (odkazy na iné www stránky):

Pseudoglej, rôzne podtypy, Nemecko
Pseudoglej, Slovensko
Pseudoglej na sprašových hlinách
Pseudoglej, Nemecko