streda 30. januára 2008

Glej (GL)

Pôda s glejovým redukčným Gr-horizontom do 50 cm od povrchu. Pozn. Na textúrne ľahkých substrátoch (piesok) môžu byť morfologické znaky Gr-horizontu nevýrazné, preto na identifikáciu sa použije priemerná hladina podzemnej vody do 50 cm od povrchu. Stanovištia glejov (pedotopy) sa okrem toho vyznačujú aj špecifickou mokradnou vegetáciou, ktorá odráža dlhodobé zamokrenie pôdy.

Typická sekvencia horizontov:
Ao-Gr

Glej - podtypy:

Glej modálny (GLm)
Glej kultizemný (GLa)
Glej močiarový (GLy)
Glej organozemný (GLt)