streda 30. januára 2008

Nadložné diagnostické horizonty

Sú to diagnostické horizonty s obsahom organických látok nad 30 % (objemových, alebo 25 % hmotnostných) spaliteľnej organickej hmoty.

Opadankový horizont Oo
Mačinový horizont Om
Rašelinový horizont Ot
Humolitový horizont Oh