streda 30. januára 2008

Povrchové diagnostické horizonty

Sú to humózne povrchové minerálne diagnostické horizonty (označujeme ich A), tmavo sfarbené, s aukumláciou organických látok, ktorá je prevažne biologickej povahy. Obsah humusu môže byť až do 30 %. Podrobnejšie sa členia najmä podľa farby, obsahu karbonátov, nasýtenosti sorpčného komplexu, pomeru a kvality humínových kyselín a fulvokyselín, pomeru celkového C a N. Rozoznávame:

OCHRICKÝ HORIZONT - Ao
MOLICKÝ HORIZONT - Am
MOLICKÝ ČIERNICOVÝ HORIZONT - Amč
UMBRICKÝ HORIZONT - Au

MELANICKÝ HORIOZNT - Aa
KULTIZEMNÝ HORIZONT - Ak
ANTROZEMNÝ HORIZONT - Ad
Kontaminovaný horizont - Ax
SLANISKOVÝ HORIZONT - S