streda 10. septembra 2008

Mačinový terestrický Omm horizont

Mačinový horizont zo zvyškov lúčnej terestrickej a semiterestrickej bylinnej vegetácie.