streda 30. januára 2008

Černozem (ČM)

Černozeme ako kľúčové poľnohospodárske pôdy Slovenska (Prof. RNDr. P. Bielek, DrSc., VÚPOP)

Typická sekvencia horizontov:
Am
C

Černozem - podtypy:

Černozem modálna (ČMm)
Černozem kultizemná (ČMa)
Černozem hnedozemná (ČMh)
Černozem luvizemná (ČMl)
Černozem kambizemná (ČMk)
Černozem čiernicová (ČMč)
Černozem slanisková (ČMs)