streda 30. januára 2008

Ochrický horizont Ao

Gr. o c h r o s "plavý"

Pomerne svetlý a spravidla plytký povrchový humusový horizont s malým obsahom organického C (nad 0,3 %). Môže byť vyvinutý na silikátových aj karbonátových substrátoch.

Variety horizontu:

Ochrický silikátový - Aoq
Ochrický karbonátový - Aoc
Ochrický slancový - Aon
Ochrický slaniskový - Aos

Ochrický podzolový Aop
Ochrický eluviálny Aoe (u slancov; leží nad Bn horizontom).