pondelok 8. septembra 2008

Prach

Minerálne pôdne častice rozmerov 0.05-0.002, resp. 0.001 mm. Jedna z hlavných zrnitostných frakcií jemnozeme. Z minerálov v prachu prevažujú živce a sľudy, hoci stále je ešte značne zastúpený kremeň. V jemnejších frakciách prachu prevládajú produkty chemického a biologického zvetrávania, ako hydrosľudy, oxidy Fe, Al, horčíka a ich hydráty. Pôdy s vyšším obsahom prachu sú stredne súdržné a mierne väzké, majú priaznivý vodný a vzdušný režim. Pri hmatovej skúške jednotlivé čiastočky prachu nie je cítiť, vypĺňajú však póry prstov a zanechávajú pocit prašnosti; medzi prstami sa nevýrazne formujú len za vlhka, odpor kohéznych síl pri drobení je málo výrazný až nevýrazný.