piatok 1. februára 2008

Glejový horizont G

Podpovrchový horizont hydromorfných pôd alebo podzemnou vodou ovplyvnených podtypov iných pôd (fluvizem, čiernica, slanisko, slanec), tvoriaci sa najčastejšie v terénnych depresiách riečnych nív (alúvií) v podmienkach, kde sa nachádzajú na kyslík chudobné podzemné vody (tzv. glejové vody). Jeho tvorba je ovplyvnená prítomnosťou vysoko položenej hladiny podzemných vôd s nízkym laterálnym (bočným) pohybom a s nevýrazným kolísaným (rozkyv do 1 m) hladiny podzemnej vody. S tým súvisí silné zníženie Eh oxidačno-redukčného potenciálu v dôsledku redukčného pôsobenia organických látok. V dôsledku lokálnych zmien uvedených podmienok glejový horizont má rôznu intenzitu prejavov glejových znakov (glejovatenia):

GLEJOVÝ REDUKČNÝ HORIZONT Gr
GLEJOVÝ REDUKČNO-OXIDAČNÝ HORIZONT Gro

GLEJOVÝ OXIDAČNÝ HORIZONT Go