streda 6. februára 2008

Pedotop

Základná (elementárna) pedogeografická - tj. územná, na mape plošná a súčasne aj kartografická jednotka, ktorá je z podstatnej časti tvorená jedným polypedonom a je teda geograficky homogénna. Zvyšok pedotopu môžu tvoriť iné polypedony. Len v ideálnom prípade (ktorý je v teréne veľmi zriedkavý) sa môže stať, že pedotop obsahuje prakticky len rovnaké pedony - vtedy sú pedotop a polypedon identické. Pedotop je teda taká časť pôdneho krytu, ktorú pri najdetailnejšom mapovaní (napr. v mierke 1 : 500) považujeme za relatívne rovnorodú a ktorá sa na pôdnom pláne (na mape) dá zobraziť v mierke. Prípustná miera nečistoty pedotopu nie je jednotne stanovená, ale všobecne sa vyžaduje, aby aspoň 85 - 90 % plochy pedotopu zaberal jeden polypedon. Tolerancia homogenity pedotopu závisí aj od celkového charakteru pôdneho krytu danej oblasti. Napr. v pedotopoch s rôznymi, ale veľmi blízkymi pôdnymi formami (malá kontrastnosť) je možná väčšia tolerancia, ako v pedotopoch s výrazne rozdielnymi pôdnymi formami (veľká kontrastnosť).

Prameň: Mičian, 1977