utorok 5. februára 2008

Hodnotenie výsledkov stanovenia aktívnej pôdnej reakcie

Hodnotenie výsledkov stanovenia aktívnej pôdnej reakcie (pH v H2O):

pod 3,5 ultra kyslá
3,5 - 4,4 extrémne kyslá
4,5 - 5,0 veľmi silne kyslá
5,1 - 5,5 silne kyslá
5,6 - 6,0 stredne kyslá
6,1 - 6,5 slabo kyslá
------------------------------
6,6 - 7,3 neutrálna
--------------------------
7,4 - 7,8 slabo alkalická
7,9 - 8,4 stredne alkalická
8,5 - 9,0 silne alkalická
nad 9,0 veľmi silne alkalická.