streda 30. januára 2008

Andozem (AM)

Rozšírenie andozemí (Andosols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).