štvrtok 31. januára 2008

Rendzina sutinová (RAj)

So silne skeletnatým (> 50 %) molickým Am-horizontom hrúbky nad 30 cm, ktorý difúzne prechádza do C-horizontu, na sutinách a podobných substrátoch. Infiltráciou humusu do skeletnatého substrátu sa môže tvoriť až 80 cm hlboký A-horizont, s celkove malým, v jemnozemi však často s vyše 30 % podielom humusu.

Typické sekvencie horizontov:
Amc-A/Cc-Cc
Amc-A/Cc-
C1c-C2c

Rendzina sutinová (1), Prosiecka dolina