streda 30. januára 2008

Melanický horizont Aa

Veľmi tmavý (gr. melanos " tmavý") povrchový humusový horizont zo zvetralín sopečných hornín, s prevahou fulvokyselinových frakcií, s vysokým obsahom organických látok (nad 6 % organického C), extrémne kyprý (s objemovou hmotnosťou jemnozeme ≤ 0,9 %). Je to humusový horizont andozemí.

Pozn. v starších prácach sa tento horizont označoval ako andický (Aa).