piatok 25. januára 2008

Odporúčaná študijná literatúra

Základy pedológie a pedogeografie (2. ročník):

3. Malý atlas pôd Slovenska.Metódy pedogeografického výskumu (4. ročník):

Ďalšia užitočná literatúra:

3. Bedrna, Z., 2002. Environmentálne pôdoznalectvo. Veda, Bratislava, 352 s.