piatok 1. februára 2008

Ochrický podzolový Aop horizont

Ochrický horizont podzolov, ktorý má vybielené zrná po translokovaných (premiestnených) oxidoch železa Fe2O3.