piatok 25. januára 2008

Pôdy Slovenska na internete

Tu nájdete odkazy na veľmi užitočné servery s mnohými informáciami o našich pôdach. Základné údaje o hlavných pôdnych typoch našich poľnohospodársky využívaných pôd, vrátane schém ich profilov a ilustračných fotografií nájdete na stránke poradenských služieb v pôdohospodárstve. Vyčerpávajúce údaje o všetkých pôdach Slovenska nájdete na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Jeho súčasťou je aj Pôdny portál - informačný servis VÚPOP, umožňujúci širokej verejnosti ON-LINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde. Nájdete tu pôdnu mapu Slovenska v mierke 1 : 400 000, ďalej Atlas pôd Slovenska, informácie o Komplexnom prieskume poľnohospodárskych pôd Slovenska v rokoch 1961 – 1970, pôdno-ekologiockých regiónoch SR,