štvrtok 31. januára 2008

Klasifikácia pôdnych druhov podľa Nováka

Novákova klasifikácia triedi pôdy na 7 pôdnych druhov podľa obsahu frakcie

Podľa uvedenej stupnice sa klasifikujú neskeletnaté pôdy.