štvrtok 31. januára 2008

Pseudoglej organozemný (Gt)


Má náznaky rašelinového Ot-horizontu hrúbky za vlhka do 30 cm, resp. s humolitovým Oh-horizontom hrúbky za vlhka do 50 cm nad mramorovaným Bg-horizontom. Na obrázku je charakteristický pedotop pseudogleja organozemného z Liptovskej kotliny (podmáčaný svah Doliniek pod ústím Žiarskej doliny, nadmorská výška asi 850 m n. m.). Na stanovišti rastú viaceré zriedkavé a chránené mokradné druhy rastlín (Equisetum telmateia, Carex panicea, vstavačovité).
Typická sekvencia horizontov:
(Ot)-Bg-Cg