štvrtok 31. januára 2008

Súčtová (integračná) čiara zrnitosti (MPV)

Čiara zrnitosti je súčtová čiara percentuálneho zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií v pôde. Súčet všetkých frakcií dáva spolu 100 %. Čiara je naklreslená v semilogaritmickom systéme, kde na horizontálnej osi je logaritmická stupnica veľkosti zrnitostných frakcií a na vertikálnej osi je dekadická stupnica percentuálneho obsahu zrnitostných frakcií. Výhody čiary zrnitosti sú:

1) možno z nej odčítať obsah frakcií ľubovoľných rozmerov
2) je medzinárodne zrozumiteľná
3) na jednom grafe možno vyniesť viaceré čiary zrnitosti, napr. z rôznych horizontov jedného profilu (na obrázku sú súčtové čiary zrnitosti fluvizeme z pôdneho profilu na mieste dnešného nákupného centra Aupark v Bratislave).

Súčtové zrnitostné čiary hlavných pôdnych druhov majú charakteristické tvary:

piesočnaté pôdy majú tvar krivky vyhĺbený (konkávny)
ílovité pôdy majú tvar krivky vydutý (konvexný)
hlinité pôdy majú tvar krivky konvexno-konkávny.