streda 30. januára 2008

Litozem (LI)

Pôdy s plytkým humusovým A-horizontom, s celkovou hrúbkou 0-10 cm, priamo na pevnej silikátovej, alebo karbonátovej hornine (R-horizont).

Typické sekvencie horizontov:
Ao-R
Oo-R
Om-R

Litozem - podtypy:

Litozem modálna (LIm)
Litozem organogénna (LIo)

Litozem - variety:

silikátová - q
karbonátová - c
kontaminovaná - x