utorok 29. januára 2008

Názvy pôdnych typov Slovenska - etymológia

Jednoslovné názvy našich pôdnych typov sú buď klasické, jednoslovné medzinárodne zaužívané názvy, alebo názvy vytvorené z koncovky -zem (zodpovedajúcemu medzinárodnému -sol) a predpony, ktorá vyjadruje nejaký znak či spôsob vzniku pôdy.

andozem - tmavá pôda zo sopečných hornín, jap. an "tmavý, čierny", do "pôda, zem"
glej - trvale zamokrená pôda s nedostatkom kyslíka; rus. glej "lepkavá, mazľavá zemina"
fluvizem - pôda z riečnych náplavov, lat. fluvius "rieka"
kambizem - hnedá pôda s kambickým horizontom, pozmeneným zvetrávaním lat. cambiare "meniť, zamieňať"
litozem - plytká pôda na pevnej hornine, gr. lithos "kameň
luvizem - vymytá pôda, lat. luere "myť"
pararendzina - pôda blízka rendzine, gr. para "vedľa, pri"
podzol - kyslá pôda s vybieleným horizontom popolavej farby; rus. zola "popol"
pseudoglej - pôda zamokrená "vrchnou" vodou, "nepravý" glej; gr. pseudos "lož"
ranker - skeletnaté pôdy zo silikátových hornín, rak. ranker "na príkrom svahu sídliaci"
regozem - surová pôda zo sypkej horniny, gr. rhegos "prikrývka, pokrývka"
rendzina - pôda na pevných karbonátových horninách, pol. rędzič "škrípať" (pri orbe = veľa skeletu)
solončak - zasolená pôda, rus. solon "slaný", čak "slanisko"

Pozn. gr. - gréčtina, jap. - japončina, lat. - latinčina, pl. - poľština, rak. - rakúska nemčina, rus. - ruština