streda 30. januára 2008

Rendzina (RA)

Rozšírenie rendzín (Rendzic Leptosols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Rendzina - podtypy:

Rendzina modálna (RAm)
Rendzina kultizemná (RAa)
Rendzina organogénna (RAo)
Rendzina litozemná (RAq)
Rendzina kambizemná (RAk)
Rendzina sutinová (RAj)
Rendzina rubifikovaná (RAr)

Ukážky profilov rendzín (odkazy na iné stránky www):

Rendzina, Slovensko