utorok 29. januára 2008

Slancový horizont Bn

Alkalický podpovrchový horizont so zvýšeným obsahom sodíka v sorpčnom komplexe (n - Natrium "sodík"), charakteristický pre salsodické (zasolené, salinické) pôdy, najmä slanec (SC). Je typický za mokra zliatou, za sucha stĺpcovitou alebo prizmatickou štruktúrou (za sucha má tendenciu rozpadávať sa na angulárne polyedrickú). Horizont je za sucha extrémne tvrdej konzistencie a má:

1) hrúbku aspoň 15 cm
2) nasýtenie sorpčného koplexu sodíkom je aspoň 15 % (VNa > 15 %), s obsahom Na-karbonátov
3) pH v H20 aspoň v niektorej časti horizontu > 8,4.

Pozn. gr. prizma "hranol"

Slanec, Kazachstan

Soloďový slanec, Maroko (Autor: Alain Ruellan)