pondelok 28. januára 2008

Fotografie pôd sveta - Universidad de Granada. España

Toto je odkaz na stránku Katedry pôdoznalectva a poľnohospodárskej chémie univerzity v Granade, Španielsko (Departamento de Edafología y Química Agrícola Universidad de Granada, España). Obsahuje atlas fotografií diagnostických pôdnych horizontov, typov pôdnej štruktúry a pôdnych profilov rozmanitých pôdnych skupín (podľa nomenklatúry FAO) pôd sveta, vrátane ich mikromorfológie.