štvrtok 31. januára 2008

Klasifikácie zrnitostných frakcií

Domáce klasifikácie:

Podľa Kopeckého
Podľa metodiky Komplexného prieskumu pôd
Podľa ČSN ON 736 518

Medzinárodné klasifikácie:

Podľa Atterberga
Podľa USDA